Informace

  • Obchodní podmínky

  • Vrácení zboží

  • Ochrana osobních údajů

  • Časté dotazy

Vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zásady pro vrácení peněz

Spokojenost zákazníka je pro společnost Be All Ears, s.r.o. vždy tou nejvyšší prioritou. Náš oddaný tým před odesláním kontroluje vaše objednané zboží, abychom mohli zaručit kvalitu produktů. Kvalitou našich produktů si tak můžete být jistí. Pokud nejste s produkty spokojeni, můžeme vám vrátit peníze dle našich obchodních podmínek, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.posliprani.cz.

Zpracování vrácení zboží/peněz

Vrácení peněz provádíme pouze v souladu s našimi zásadami. Pro ochranu všech zákazníků a zajištění toho, že jsou všechny vratky a výměny řešeny spravedlivě, vám společnost Be All Ears, s.r.o. může peníze vrátit pouze v následujících případech:

  • Přáníčko nedorazilo,
  • Přáníčko dorazilo poškozené (nutný důkaz),
  • Doručený produkt je nekvalitní (vyžadován důkaz),
  • Na barvách jsou skvrny,
  • Byl doručen špatný produkt.


Pro ulehčení procesu vrácení peněz nám musíte na e-mail info@posliprani.cz odeslat následující informace:


jméno, e-mail, číslo objednávky a fotku poškozeného produktu


Po přijetí žádosti a její kontrole vám pošleme e-mail o schválení nebo odmítnutí vrácení peněz. Pokud dojde ke schválení, bude vrácení peněz zpracováno během 5–10 pracovních dní. Prostředky vám budou připsány na vaši platební kartu. Vrácení peněz může trvat až 30 dní. Pokud by vrácení peněz trvalo déle nebo pokud máte jakékoli další dotazy týkající se procesu vrácení, kontaktujte nás na info@posliprani.cz nebo +420 777 264 487.


Za jakékoli poškozené nebo vadné produkty, jak jsou popsány výše, si neúčtujeme v případně schváleného vrácení produktu žádné poplatky za dopravu.


V případě jakýchkoli jiných důvodů – jako změna názoru na objednávku nebo pokud produkt již nechcete – zaplatíte pouze poštovné u místní pošty nebo vybraného kurýra. Náklady na dopravu hradíte vy.


Jsme tu, abychom vám pomohli.


V případě jakýchkoli problémů s objednávkou nás neváhejte kontaktovat a my se pokusíme vše vyřešit k Vaší plné spokojenosti. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat náš tým zákaznické podpory zasláním e-mailu na info@posliprani.cz.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e- shopu, zajišťující marketingové služby.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.